Вълнообразно

Много са
дълго
неизречените
думи,
запазени
дълбоко…
Там- някъде,
където не
достигат погледи
отвън,
а всичко е
като вода,
спокойна, гладка
и широка…
Единствен Пролетния
Вятър
може да извади
всичко скрито,
ако прошепне
онези Слова,
които пораждат
вълните…

Странник
17.04.2016г.
ПловдивРецензии