Never

Пръска
Вятърът
капчици дъжд
в стъклата
на прозорците,
отворили поглед
на Север.
Ранна утрин е.
А напоследък
съмва
някак изведнъж…
И сънищата
си отиват
оставяйки
не знам защо
едно
английско:
 “never”.


Странник
Художник: Уйлям Хаенраетс


Рецензии