Дремещо време

На за‘вет
не се случва
нищо ново…
А знае се, че
Вятърът
отнася надалеко
всяко живо,
всяко будно
Слово…
Дрямка на дебела
сянка.
В жегата- до есен…
Не хващайте!
Никак не имайте
вяра
на Слънчевата
песен!

Странник
Художник: Б.Калинов - комп. рисунка


Рецензии