Пристанища

По всякакви
отминали пристанища
са моите думи…
Спомени
за тихи ветрове
и страховити
бури,
разкъсвали
платна…
А и всичко
помежду ни.
Жадувах тишина.
Сега я имам,
но много искам
да се върне онова…
Времето,
което
мигом спираше
дъха ми…

Странник


Рецензии