Шотландската слава

Шотландио, мой роден край,
земя на древна слава,
прощавай майко – земен рай,
Родино величава.

Там де Туид, Сарк с океана
в двубой се срещат смело,
сега владеят англичани
в забравени предели.

В безчет войни не съумяха
да ни сломят. Предател
продаде бащината стряха
за кървав куп от злато.

Английската стомана в бран
сразихме с дух и вяра,
но жълтия метал презрян
ни купи на пазара.

Тъгувам, че не паднах в бой
и с гордост, и покруса
си спомням славните герои –
Уилям Уолъс, Робърт Брус.

Но и до сетния ми час,
за стотен път сърцето
с омраза ще проклина вас,
предатели проклети.


Fareweel To A` Our
Scottish Fame

by Robert Burns
(1759-1796)

Fareweel to a` our Scottish fame,
Fareweel our ancient glory;
Fareweel ev`n to the Scottish name,
Sae famed in martial story!

Now Sark rins over Solway sands,
And Tweed rins to the ocean,
To mark where England`s province stands -
Such a parcel of rogues in a nation!

What force or guile could not subdue
Thro` many warlike ages,
Is wrought now by a coward few,
For hireling traitor`s wages.

The English steel we could disdain,
Secure in valour`s station;
But English gold has been our bane -
Such a parcel of rogues in a nation!

O, would or I had seen the day
That treason thus could sell us,
My auld grey head had lien in clay
Wi` Bruce and loyal Wallace!

But pith and power, till my last hour,
I`ll mak this declaration:
We`re bought and sold for English gold -
Such a parcel of rogues in a nation!


Рецензии