Посещение на Музата или Песен на плагиата

Ще се взривя като снаряд тротилен
от триста тона, зареден с обида,
че бях от Муза в моя ден сподирен,
но миг поседна тя и си отиде.

Тя имаше за туй причини важни,
и нямам право никак да скимтя.
Мъж... Муза... нощ... сами; каква ще кажат,
я представи си само, че е тя.

И все пак ми е тъжно някак, жалко,
че тази Муза – тъй твърди народа –
у Блок се заседявала немалко,
не искала от Пушкин да си ходи.

Аз втурнах се да пиша с нетърпение,
но... Господи, помилуй и спаси!
Тя тръгна си, изчезна вдъхновение
и рубли три, май бяха за такси.

Сега у нас фуча кат` бесен звяр, но
прости й Боже, както аз простих.
Замина тя при някой друг навярно.
Изглежда, че я лошо нагостих.

Огромна торта, цяла в свещи бледи
от мъка изсуши се, като мен.
С пройдохи аз допих и със съседи
за Музата коняка отделен.

Години, като хора в черен списък
изнизаха се, и в тъга живея.
Тя тръгна си безмълвно, по английски,
но строфи две останаха от нея.

Чуй тези строфи – гений, без съмнение
съм аз, и ти с възторг ме почети!
Чуй строфите: : "Я помню это чудное мгновенье,
когда передо мной явилась ты!


Посещение Музы, или Песенка плагиатора

Владимир Высоцкий

Я с[ей]час взорвусь, как триста тонн тротила,-
Во мне заряд нетворческого зла.
Меня сегодня Муза посетила,
Посетила, так, немного посидела и ушла.

У ней имелись веские причины,
Я не имею права на нытье.
Представьте, Муза ночью у мужчины!
Бог весть, что люди скажут про нее.

И все же мне досадно, одиноко,
Ведь эта Муза, люди подтвердят,
Засиживалась сутками у Блока,
У Бальмонта жила не выходя.

Я бросился к столу - весь нетерпенье,
Но.. господи, помилуй и спаси!
Она ушла, исчезло вдохновенье
И три рубля, должно быть, на такси.

Я в бешенстве мечусь, как зверь, по дому.
Но бог с ней, с Музой, я ее простил.
Она ушла к кому-нибудь другому,
Я, видно, ее плохо угостил.

Огромный торт, утыканный свечами,
Засох от горя, да и я иссяк.
С соседями я допил, сволочами,
Для Музы предназначенный коньяк.

Ушли года, как люди в черном списке.
Все в прошлом - я зеваю от тоски.
Она ушла безмолвно, по-английски,
Но от нее остались две строки.

Вот две строки,- я гений, прочь сомненья!
Даешь восторги, лавры и цветы!
Вот две строки: "Я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты!"


Рецензии