Прорва, стерва и оторва

На каждую прорву есть своя стерва и своя оторва.
=======================
For each sleazeball there is a bitch, and also a Wild Child.


Рецензии