Ти толкова си хубава и нежна

Ти толкова си хубава и нежна,
владетелко на моето сърце!
Цъфтяща като роза белоснежна,
докосната от моите ръце!

Ухаеш ти на пролет и надежда,
на ведри планини и небеса,
Във теб зората румена се вглежда,
развяла слънчевата си коса!

Вълшебнице, ти пак ме подлудяваш
с целебния си дивен аромат.
Сърцето ми до Бога възвисяваш,
изпълваш го с мечти и благодат!

Уханна роза ангелска бъди
и с нежен дъх над любовта ни бди!


Рецензии
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.