Споделено

Щастието спи
притихнало
сред миглите ти.
Леко се усмихва
когато те
едва-едва потрепват.
Поиска ли му се
с глас да се засмее,
търкулва се надолу
и върху устните ти
спира.

Уж е дребничко,
почти незабележимо,
а е искрящо
и толкова голямо,
че света
в него се побира
и с ярката си светлина
всичко наоколо залива.

Ще си взема,
ти ми даваш,
с устни
половината –
споделено,
то е
двойно.


Рецензии
Всё правильно! Между двоими всё надо делить поровну.
Что берёшь, и что даёшь.
Спасибо, Ласка! Я правильно поняла?:)

Евгения Позднякова   06.11.2013 23:07     Заявить о нарушении
Точно! :)
Благодаря! :)

Ласка Александрова   06.11.2013 23:10   Заявить о нарушении