ИС ТИ НЫ!!!

ИСТИНЫ!... РЯ Яя ДО ОМ!!!...

   -  НЕ Ее!!!... ЗА Аа!!!...  ГО РА Аа МИ!!!... -

НО ГОРЕ!!!...  ГО ОО РЕ!!!...

   -  ТЕМЪ!!!... ЧЬТО... ЖЪ ДУ УТ!!!... -

БУ УД ТО!!!... ОО НИ!!!... САМИ!!!...

   -  СА Аа МИ!!! ... КЪ   НА АМ!!!... ПЪРИ БЕ ГУ УТ!!!... -

ТА АК!!!... ПО ТЪРУ ДИ ИСЬ!!!...

   -  ВЪ СЪ ТА ВА АЙ!!!... ЖЕ!!!...

   -  Ии ДИ Ии!!!...  Ии... Ии ЩИ Ии!... ВЕ СЕ ЛЕЙ!... -

СЪ МЫ ЫС ЛЪ!!!... ИХ!!!...

   -  ИД ЕЯ - ПЪЛА Аа МЯ!!!...

ТА АК!!!...  ДО СЪТА АНЬ!!!... ЖЕ!!!... ОО ГО ОНЬ!!!...

   -  ПЪРО МЕ ТЕЙ!!!... -

      ЕЙ


Рецензии