Каламбур на беларускай мове - 115

Каламбурны дыялог злоснага  мужа і запалоханай жонкі

-Ты забылася пра густ мой і пра РЫСУ?
На вячэру мне патрэбна каша з  РЫСУ!
З жахам жонка паглядзела на НАСУПУ,
Прашаптала: "Кашу з'елі... Ну, НА  СУПУ..."
***

Каламбурный диалог злого мужа и запуганной жены

-Ты забыла про вкус мой и  про черту?
На ужин мне нужна каша из риса!
С ужасом жена посмотрела на буку,
Прошептала: "Кашу съели...Ну, на супа..."


Рецензии