Каламбур на беларускай мове - 117

Каламбур цара

Кажуць недалугія:"Добра быць ЦАРОМ,
Есць ікру каўшамі ён, п'е вядром  ЦАР   РОМ!"
Ды ніхто не чуе, не, гукі "цап-ЦАРАП":
Кошкі сэрца мне дзяруць, енчаць зноў:"ЦАР - РАБ!"
***

Каламбур царя

Говорят недотёпы:"Хорошо быть царём,
Ест икру ковшами он, пьёт ведром царь ром!"
Но никто не слышит, нет, звуки "цап-царап":
Кошки сердце мне дерут, канючат снова :"Царь - раб!"
 


Рецензии