Х! еб

Х!ера, х!еб садаили,
Чебсаргъиб лебил авлахъ.
Рашигу, къалабали
Дурадулхъех!е, уртахъ.

Аркьех!е диркь майдайчи
Дучес жагати вавни.
Берх!ира саб ванали
Х!ербик!ули нушачи.

Илала ванадешли
Ванабиру урк!ира.
Сунела шаладешли,
Лебху шантас умутра.

Умутра г!ях!дешличи,
Сагати г!ямруличи.
Челябкьуси г!ебшнила
Халаси сабухъличи.


Рецензии
Х1еб дак1ибтиван бизур х1ела назму белч1унх1ели.) Баркалла.

Аминат Абдурашидова   14.11.2014 02:22     Заявить о нарушении
Баркалла, Аминат. Х!еб диалри гьанна ляркьути, цакьадар, г!ях!ли бири. ))

Амина Ахмедова   14.11.2014 08:26   Заявить о нарушении
Урк1и гьарзабарили х1еб ляркьяхъех1е пикрумази.)))) Илалра биэс нушала ахърилизиб.)))

Аминат Абдурашидова   14.11.2014 12:33   Заявить о нарушении
Г!ях!си пикри саби. Илкьяйда бирех!е. ))

Амина Ахмедова   15.11.2014 15:47   Заявить о нарушении