Сари набчицун хъарти...

Атх!еб маркалис г!ергъи
Абулхъуси зурх!ябван,
Х!ечи духъунти дигай
Агардарес вирх!ейрар.

Дуц!арти дигай сари,
Х!ечи нуни дихьибти.
Дубурла г!инизлизир,
Шараб шинван амъурти.

Се барес рирусира,
Дила абдал урк!илис.
Саби ил бузусира,
Ч!янк!ли х!ела уличил.

Дихьиб дигайличила,
Х!ерирус нуни бурес.
Кьаскабарили руус,
Илди урк!илар дих!ес.

Дих!ис илди умули,
Карерхайчи ц!яб х!яри.
Баласра нуни илди,
Хъарти набчицун сари.


Рецензии
Пашманси назму леб кьалли (((

Салим Герейбеков   27.11.2014 13:50     Заявить о нарушении
Адамла г!ямрулизир разидешличил дарх пашмандешра дашули дирар. Сецад х!ейгесли биалра. (( Иличилара бурес г!яг!нибиркур, камси биалра урук!илис кумкдеш биахъес багьандан.)

Амина Ахмедова   27.11.2014 19:11   Заявить о нарушении
Гьарли-марли дархьти гъай сари. )

Салим Герейбеков   27.11.2014 19:41   Заявить о нарушении
Баркалла )

Амина Ахмедова   27.11.2014 20:03   Заявить о нарушении