Заноза в сердце

УркIилизи занзи атIи саб гьанна,
ХI****ира нуни хIу илгъуна виъни.
Ламартла уввухъун уркIила юлдаш,
Сен жявлил  хIергъира ил секIал нуни.

Гъабзадеш ва баргьдеш, ахъ дубуртачир
Гьар мурталра ахъли кьиматладири.
Иличила хIуни селра хIергъирив?
Яра ахIенрив хIу, ишав акIубси?!

АтхIергъибсив хIуни, дудешунала
Дурхъаси насихIят, дубуртазибси?
БихIес чехIесибсив илдала аманат,
Даимбарес гьанна нушачи хъарси?

Чебси саби бикIи,илди нушази
Кумекличи дашес къияндикалли
Узичи, рузичи яра унрачи.
Жан ахIерхIедирес, гIягIнибикалли.

ХIела баркьудили кахриахъубра,
Челябкьлаличила пикрирухъунра...
Дарган дубуртачиб адмакIаб уршби
Чула уркIурбазиб гъабзадеш камти.

УркIилизи занзи атIи саб гьанна,
ХI****ира нуни, хIу илгъуна виъни.
Ламартла уввухъун уркIила юлдаш,
Сен кьанни аргъирав, ил секIал нуни.


Рецензии
Дебали мурхьти суалти ахъдирулри, рурси. Ях1-намус детахъахъибти бахъал леб. Амма г1ях1ти халкьра камли ах1ен.
Баркалла х1ед г1ях1си назму белк1нилис.

Аминат Абдурашидова   09.12.2014 21:29     Заявить о нарушении
КIиэстигъунти бахъал биъниличи умут бирхьехIе. Баркалла кьиматлабарнилис. )

Амина Ахмедова   10.12.2014 17:26   Заявить о нарушении