Каламбур на беларускай мове - 138

Каламбурны дыялог дзвюх непісьменных, але разумных бабулек пра грамацея Мацея

- А праўды ў яго слОвах - ГРАМ. МАЦЕЯ
Усе ведаюць: ілгун ён НЕСУСВЕТНЫ.
- Ілгун ён местачковы, НЕ  СУСВЕТНЫ,
У труну б хутчэй такого ГРАМАЦЕЯ!
***

Каламбурный диалог двух неграмотных, но умных старушек о грамотее Матее

- А правды в его словах - грамм. Матея
Все знают: врун он несусветный.
- Врун он местечковый, не мировой,
В гроб быстрее бы этого грамотея!


Рецензии