УркIила тилади

Иш дунъяла дардани
Ца дила урк!илизи
Мерладиубх!еливан
Саби х!ябра кьакьали...
Урк!илис дигул юлдаш,
Аргъадри дила урк!и,
Х!улрик!аси лагьаван,
Пух!дарибх!ели анк!и.
Сагал дусла чат!аван
Кункти дуклумачилси,
Урцаси хьанц! заклизи
Урк!и набзи абхьадли.
Бац!ли саби наб дунъя...
Х!у набчил варх агарси.
Ц!ябли саби берх!ира
Дунъя шалабируси.


Рецензии
(((((((((((((((( Пашманси леб кьалли......

Салим Герейбеков   21.05.2015 16:04     Заявить о нарушении