Каламбур на беларускай мове - 146

Каламбур мужа-беларуса сваёй жонцы Зіне, з якой яны жывуць паблізу горада Цвікау, аб яе пагрозе забіць цвік у века яго труны.


Лоб спацелы ў соты раз  ТРУ, НУ,
Цвік забіць не зможаш  у ТРУНУ.

Бегаў я, павер, як МАГА, ЗІН,
І наведаў кожны МАГАЗІН,
Ды няма патрэбнага ЦВІКА  Ў
Гэтым самым  горадзе ЦВІКАУ.
***
Каламбур мужа-белоруса своей жене Зине, с которой они живут поблизости города Цвиккау, о её угрозе забить гвоздь в крышку его гроба.

Лоб вспотевший в сотый раз тру, ну,
Гвоздь забить не сможешь в гроб.

Бегал я, поверь, изо всех сил
И посетил каждый магазин,
Но нет нужного гвоздя в
Этом самом городе Цвиккау.

 


Рецензии