ДО ОМ!!!

ПА ТЪРИ ОТ!!!...

  -   ОТ  ТЪРО ОЙ КИ!!!...   ИС ХО ОО ДИ ИТ!!!... -

БОГЪ - ОТЕЦ!!!... 

  -  СЫНЪ...  Ии  ДУХЪ  ЕеГО!!!...  ВЪ   НЁ М!!!... -

ИЗ НАЧАЛЬ НЫЙ(А)!!!...  ПОКОЙ(П)!!...              (ПА)

   -  ИЗ ЛУЧА Аа ЕТ!... -                (ПА Аа)

ТО ОТ!!!...  КЪТО  ЛЮБИТЪ!...   

   - ОТ ЧИ Ии ЗЪ НУ!!...  Ии...    ДО ОМ!!!... -

     ОМ

     P.S

ДО ОМ  -  МЫСЪЛЬ(М) ЛУЧЕНИЕ(О) - БОЖЕСЪТЪВО -    ДО БЪРО!!  (ДО)

БЪРО - ЕНЪЕРЪГИЯ(РО)  БОГА(БЪ)


Рецензии