СО КЪРО ОО ВИ ЩЕ!!!

СО КЪРО ОО ВИ ЩЕ !...  СЪКЪРЫ Ыы ТО!!!...

   -  НЕ Ее!!!...  ЗА   ГО РА Аа МИ!!!... -

НЕ Ее!!!...  ВЪ   БЕЗЪДЪНЕ!!!... 

   -  ТА ИТ СЯ !!!...  ОО Н ОО!!!... -

ОО Н ОО!!!...

   -  ВЪ...  ТЪВО ЁМ!!!...  ПОДЪ  СО ОО ЗЪНА Аа НИ Ии!!!... -
   
ТА АК!!!...  ОТ КЪРО ОЙ  ЖЕ!!!...

   -  ОО ТЪ КЪ РО ОЙ!!!...  ЖЕ Ее!!!...   Ее ГО ОО!!!... -


       ОО

       P.S

       ОО -  ЛУЧЕНИЕ(О)  БОГА  ВО  ВЪСЕ  МЕ ЕР НО ООСЬ ТИ

       ГО -  ГО ОЛ ОС

       Ее -  ЕСТЬ(Е)  ВЪ  ТЕБЕ(е)

       ЖЕ -  ЕСТЬ(Е)   ЖИЗЪНЬ(Ж)


Рецензии