ЧУ Уу ДО!!!

ЧУ Уу ДО!!!...

   - КЪ  КЪРАСОТЕ(Ч)!!!...  ПЪРИ БЪЛИ ЖА Аа ЕТ!(Уу)... -

ДОБЪРО(ДО)!!!...  ИЗ ЛУ ЧА Аа Яя!!!...

   -  ДЪЛЯ Яя!!!...  НА СЪ!!!... -

ООНО!!!...  ПЪРО ИС ХО ОО ДИ ТЪ!!! ...

   -  ЛИ ИШЬ!!!...  СЪ  ТЕ Ее МИ!!!... -

КЪТО   ЧУ УС ТЪ ВУ ЕТ!!!... ДО БЪРО ОО!!!...

   -  ЗЪ ДЕ ЕСЬ!!!... Ии... СЕ ЕЙ!!!... ЧА АС!!!... -

      АС


Рецензии