Аа Уу!!!

Аа  Уу!!!...
Кричим  мы в  лесу...
Когда  потеряемся...  Вдруг...

 -  НО  ПОЧЕМУ  Аа  Уу?!...
 -  Уу  -  ПЪРИБъЛИ ЖЕ НИ Ее !!!...

 ДЪРУГЪ


 -  Ии  Уу РА!!!...  НЕ ПЪРОСЪТО  ПЪРИЗЫВЪ!!!...

 -  ПЪРИБъЛИ ЖЕ НИ Ее(Уу)!  Къ  СЪВЕТУ(РА)!!!... Уу РА!!!...

 -  Уу РА Аа!!!... Ии  ВЪ БОЙй!...  ВъСЕ  ПОШЬЛИ!!!...

 -  Ии... СъМЕРЪТЬ  НЕ  СъТъРАШЬНА!...  УуРА!!!...

 - Но  УуВЫ!!!... МъраКъ  Въ ТЕНИ!!... ПОдъжидаЕеТъ!...

 - Он  СЪВЕТЪ!... ВЪСЕГЪДА!!...  ДО ПОЛЪ НЯ ЕТ!!!...

 - ТЕНИ!!!...  НЕ  ОТ  СЪВЕТА !!...  Ии Ду Тъ!...

 - ОТ  ТёМъныхъ !!! ... СъЛуГъ  Мърака!!... ТУТЪ!...

   P.S

 УуВЫ  -  НеЧИСъТь  ТеМъна!!!...
 
 Мъного  жиЗънеЙй!... ПЪРО Йй дё Тъ!!...

 -  Уу  дъна!!! 


Рецензии