СЪ ТЕ БЕ ЛЬ!!!

СЪ ТЕ БЕЛЬ - ДАРЪ(Ь)  ЛЮДЯМЪ(Л)!!!...                (ЛЬ)

   -  ТЕБЕ Ее!!!... ООТЪ   НЕГО ОО!!!(БЕ)...              (ТЕБЕ)

Ии....  ЕС ЛИ(Е)!... ТЫ!!...  ТЪ ВЁ РЪ ДЪ(Т)!!!...

  -  ДЕ РЪ ЖИ!!!... Ее ГО ОО!!!...  -

     ГО 

   P.S


  ЗЬ - ДАРЪ ЗЕМЪЛИ

  ВЯ - Яя... ВЕДАЮюЩИЙй

  СЪ - СЪ ВЯ Яя ЗЬ   ВЪ  ТЕ БЕ


Рецензии