Каламбур на беларускай мове - 163

Каламбурны дыялог старОга дзеда і дарослага ўнука пра паветраныя замкі і вежы

-Будую зАмкі я з паветра і САМ  МАРУ,
Што іх дастаўлю да каханай  у САМАРУ.
- І я з паветра будаваў для ПАНІ  ВЕЖЫ  САМ
Даўным-даўно... Яна жыла пад ПАНЕВЕЖЫСАМ...


Каламбурный диалог старого деда и взрослого внука про воздушные замки и башни

-Строю замки я из воздуха и сам мечтаю,
Что их доставлю к любимой в Самару.
- И я из воздуха строил для пани башни сам
Давным-давно... Она жила под Паневежисом...


Рецензии