ГО ОО ДЪНО ОО!!!

МА СЪ КА РА Аа ДЪ!!!...

   -  ТЕ АТ РЪ!!!... ПЪРИ РО ОО ДЫ!!!... -

ВЪ СЁ Ёё!!!... КЪ РА(ра)!!!... СО ЧЬ(Чь)!!!... НО ОО!!!...

   -  Ии... ОО ЧЕ НЬ!!!... МО ОО ДЪ(Дъ) НО ОО(оо)!!!... -

   -  НО ОО!!!... ВЪ СЁ Ёё!!...  ПЪРО Йй ДЁ Ёё ТЪ!... -

   -  Ии... КА(Ка)!!!... НЕ Ее ТЪ!!!...

   -  ВЪ!!!... ВЕ!!!... ЧЬ(Чь) НО!!!... ОО(оо) СЪ(Съ) ТЬ(Ть)!!!... -

   -  ОО СЪ ТА НЕТЪ СЯ!!!... ЧЬТО ОО!!... БО ОО ГУ!...

   -  ГО ОО ДЪ НО ОО!!!... -

   -  НО ОО!!!... -

   -  НО!!!... -


      ОО


Рецензии