Прощальная... Незнакомка 100

Плывет по морю лодочка,
Качаясь на волнах.
Мы с миленьким прощаемся,
Я вся стою в слезах.

Мы ноченькою темною,
Гуляли под луной,
Мой милый клялся в верности,
У ног шумел прибой.

От сладкого признания
Кружилась голова,
Испита чаша полная
Любовного вина...

Качает ветер лодочку,
Бежит, бежит волна,
Зачем тебе поверила,
Теперь стою одна...

ПРОЩАЛНА
Превод: Радко Стоянов

В морето плува ладия,
люлее я вълна.
Прощаваме се с милия,
аз цяла съм в сълзи.

През нощи тъмни двамата
гуляхме под Луна.
Във вярност кле се милият,
шумеше тук вълна.

От сладките признания
въртеше ме глава.
Изпита веч е чашата
с любовното вино.

Люлее вятър лодката,
препуска пак вълна.
Защо ли аз повярвах ти?
Сега стоя сама…


Рецензии