Светът е болен

И мислите, и чувствата на този свят са заболели!
И тумор нелечим душите е превзел.
Невярата е кръстопът на боговете онемели,
а хората са без посока и без цел.

Местата на доброто и на злото са се разменили,
а правдата, изритана навън, мълчи.
Разрухата навсякъде набира демонични сили
и вятър гибелен в просторите ечи.

Това не е апокалипсис страшен, мили мои хора,
реалностите на света – това са днес.
Човече, длъжен си да преосмислиш своята опора,
да найдеш цел и път към утрешен прогрес.

Спотайваш ли се като някакъв пишман хитрец на дребно,
не се ли бориш вярата да укрепиш,
да стъпчеш злото, послушанието робско непотребно,
ти скоро в люти  сълзи ще се потопиш.


Рецензии