Про секс. Лариса Зацепина

     Секс без любви,
что приправа без еды.

ЗА СЕКСА
Превод: Радко Стоянов

Секс без любов
е като подправка без ядене.


Рецензии