Любовь. Пётр Игнатович

Ароматы роз шептали,-
"Прикоснись ко мне губами!",
А шипы, ужалив в кровь,
Говорят: - "Не стоит слёз!"

ЛЮБОВ
Превод: Радко Стоянов

Аромати от роза шептяха:
„Докосни се до мене със устни!“
А шипове, пущайки кръв,
говорят: „Не струва сълзи!“


Рецензии