Отново

Зимата
ще стане пролет,
снежинките –
пухчета тополени,
свистенето на северняка –
славеева песен,
щом пръстите си
с твоите сплета
отново.


Рецензии