Каламбур на беларускай мове - 173

Каламбур жонкі мужу Веніаміну, у якога выраслі і рогі, і бівень


Маім балюча РАНКАМ:
Б'еш вечарам і РАНКАМ.
Мяне за рогі БІ, ВЕНЬ.
Але адкуль жа БІВЕНЬ?

***

Каламбур жены мужу Вениамину, у которого выросли и рога, и бивень

Моим больно ранкам:
Бьёшь вечером и утром.
Меня за рога бей, Вень!..
Но откуда же бивень?


Рецензии