Лю4ия Ланди-Украина- Феномен ФлЕй Р нга

Лючия Ланди -Автор перевода на Украинский
А вот это так-же сможете на ВАШУ МОВУ?
Серж Флейринг
Феномен ФлЭй Ринга
http://stihi.ru/2013/07/19/4032

Феномен ФлЕй Рінга

Не як усі...
Беремо будь-який предмет
І розглядаємо його
Під будь-яким кутом 3о
Ру. У підсумку наш Пред
Мет вже не наш Пред
Мет - А що ж? Буде
Замість пляшки і ше
Йкеру Беремо, напри
Клад, Тхей кван до будь-
Якого 3 Краснодару
3 Тхейк ван до 4ем
Піона Світу і наклад
Аємо одного на інш
Ого, тобто правила Тх
Ек ван До за версією
Такою-то і ще ро3д
Ати суддівські листи
Тих років коли судил
И Боги Тхей Квант д
О Таки поталанило на
М Талан У латах
Ви а ми бе3 них...
Фітне3 Флей рінг — це
Є коли не соромно.
Тепер візьмемо цю
Фра3у — Фітнес Флейр
Інг — це коли не Со
РОМно. Таким чином
4ере3 ФітнесФлейрін

Г можна і треба від
Учити від 3аїКаннЯ і
Я 3аНадТо не Ту ди
Поліз щоб сюди при
ЛізТи! Як багато
ДівЧат хор оших Як
Багато ласкавих імен -
ПоБУДУвав фра3у не від
Ра3у 3ара3а діджей.
DJ 3ара3а 3аРаз 3’ївши 3рази
Ска3ав фра3у не 3ра3у. *
—Як будуїни вою
Вали? Чи зупини
Лись? Товариш ком.
Бат Завдання виконано
Бакієв лишився жити
Sky 3ав поЛІТРУк Гас
Порян. Ска4ить Ви
Ще товарищі свищу4и
Що чув — щуку прищучив
Крем лівські куранти
Бьють. Бум — гОДИНа
Бум Бум дві і Бум
Бум Бум — три! Ось і Те
Пер давайте поВерн ем
Ос Я до Лестощів! Полестили
Чи не пу стили - ось
Тепер тюрма По мен
І пла4е... А ти 4
Ого в тюрму а ти З
А що в Тюрму 3а Л
І то! SkyЗав Автон
Діл Гаспоряну І треба
Ж -  Це ж Я так іДе
Ю 3аписую. Фле
Йрінг — ЦЕ думка. Слог

Ан для походу до
Театру ФлЕйрРІНГО...
А ось і Пер сонаж 3
Ка3ки Бум-БУМбум...
Співак що співає Бум!Бу
М!Бум!!! Такт-ось!)))


© Copyright: Лючия Ланди, 2013
Свидетельство о публикации №113080608999


Рецензии
Якось Так..при накладаннi..пiд будь Яким кутом зору..воля вибору руху серед фрактальных варiацiй..
А Так ож МОЖЛИВО як вiд заiкання так МОЖЛИВО е i iншi поБажання..

Рожденная Рассветом   11.11.2017 11:11     Заявить о нарушении
Да День добрый обратил внимание на дату и время написания и понял -Бог Есть-))
Просьба перевести на украинскую мову вот это ПРО
и3ведение-)))
http://www.stihi.ru/2017/12/14/3445

Серж Флейринг   21.01.2018 23:11   Заявить о нарушении