Рубоий

***
***
Оналар бор ;айвондан ;ам ва;шийро;,
Оналар бор ме;рда ит са;ийро;.
Ўз жонини устун ;ўяр ;ар недан,
Оналар бор, -  какку бисёр яхширо;.


***
Бир ёсти;;а бош ;ўйса ;ам ўттиз йил,
Хотин бўлмаслиги мумкин ;ар аёл.
Фарзандига она бўлмаси мумкин,
Фа;ат ўз ;а;ида суганча хаёл.


Рецензии