Каламбур на беларускай мове - 177

Каламбур бабулькі з беларускай вёскі  пра свае дакладныя прадказальнікі надвор'я

І ўлада ілжэ, і сіноптык з таго ж АСЯРОДДЗЯ:
Прадказаў сонца ён - вераць Вера, Алесь, АСЯ, РОДЗЯ.
Не спякоту, на жаль, абяцаю ўсім ІМ, А  ЗОЛЬ:
І барОдаўкі зноў забалелі мае, І  МАЗОЛЬ.
Шубы нам апранаць не да твару  цяпер, БАДАЙ, БО
Не на Поўначы мы: не ў Нарыльску і не ў БОДАЙБО.

***

Каламбур старушки из белорусской деревни о своих достоверных предсказателях погоды

И власть лжёт, и синоптик из того же круга:
Предсказал солнце он - верят Вера, Олесь, Ася, Родя.
Не жару, к сожалению, обещаю всем им, а слякоть:
И бородавки снова заболели мои, и мозоль.
Шубы нам надевать не к лицу теперь, пожалуй, ибо
Не на Севере мы: не в Норильске и не в Бодайбо.


Рецензии