Алупка

Водата люлее пленителен залез.
Покоят - рубинен, небето искри...
А слънцето в ярка спирала догаря,
поглъщайки жадно Ай Петри с очи.

В готически ритъм възторжен се вплитат
просторни тераси и мрачни стени,
зъбци, контрафорси зад арки извити
от разни епохи и чудни земи…

Старинните бойници – войнствено страшни –
от тях не един покосен е живот...
От тук ли суровият замък изпращал
на битки безстрашния граф Воронцов?!

Изкусно изваяни лъвове бели
на пост са застинали вечен отпред.
Прекрасни магнолии, погледи свели...
Скали, езера, диабаз и...море!

Сред дворцов разгул – светове първозданни!
Кипариси горди закрилят брега.
Алеи, градини, изящни фонтани!...
Екзотика дива, разкош и...тъга!
19.09.2018г.


Рецензии