ПЪРА АВЬ!!!

Ко оН!!!... 

   -  ТЪ Ро оЛь!!!...

   -  Ру уУ Ка аА!!!... Ть Мы ыЫ!!!... -

МЪ Ра аК!!!... оо Те еЦ!!!...

   -  Не еЕ!!!... Чи иС!!!... Ти иИ!!!... -

ВЪ СЪ ТА АНЬ!!!...

   -  НА Аа!!!... НО ОО ГИ Ии!!!... СЪ ВО ОО!!!... Ии!!!... -

Ии... Ии ДИ Ии!!!...

   -  НА Аа!!!... ГЪРО ОО ЗУ Уу!!!... -

Ии... ВО ОЗ ДУ УХ!!!... НА Аа ПО ОЛ НИ ИТ!!!...

   -  ДУ Уу ШУ!!!... ТЪВО ОО Юю!!!... -

ОО ЩУ Уу ТИ Ии!!!... ВЪ  СЕ БЕ Ее!!!...

   -  СИ Ии ЛУ Уу!!!... -

Ии... КЪРЫ Ыы ЛЬ Яя!!!...

   -  РА АС!!!... ПЪРА АВЬ!!!... -

Ии... ТО ОГ ДА Аа!!!...

   -  ПО ОО ЛЕ!!!... ТИ ИШЬ!!!...

   -  ИЗ!!!... Яя ВИ Ии!!!... ДА Аа!!!... ВЪ ПЪРА АВЬ!!!... ПЪРА Аа ВЬ!!!... -

      АВЬ

ДА АР!!!...                (Ь)

   -  АВ  ТО ОО РА!!!...                (АВ)

   -  СЪВЕ Ее ТА!!!(РА).... ПО КО ОЙ!!!(ПЪ)... -             (ПЪРА)

ТА АМ!!!...

   -  ПЪРО ОО ЦЕ ЕС СЪ!!!... Ии ДЁ Ёё ТЪ!!!...

   -  АН ГЕ ЕЛ!!!... СЪТО ОЙ!!!... СЪТО ОО ОЙ!!!... -           (ПЪ РЪ РЪ РЪ)

      ОЙ

ОЙ!!!...

   -  МИ ИГ!!!(Й)... ЛУ ЧА Аа!!!(О)...                (ОЙ)

   -  ВЪ СЪ ПЫ ЫШ!!!... КА Аа!!!... -

ПО РА Аа!!!... ПО ОО!!!... РА Аа!!!...

   -  ПЪРО СЫ ПА АЙ СЯ Яя!!!... МА ЛЫ ЫШ!!!... КА Аа!!!... -

РА АС!!!... СЪВЕ ЕТ!!!...

   -  Уу ЖЕ Ее!!!... НЕ Ее!!!... ДА  ЛЁ ЁК!!!... -

ЗА Аа РЯ Яя!!!...

   -  Аа ЛЕ Ее ЕТ!!!... ВО ОС ТО ОК!!!... -

      ОК      


Рецензии