СО ОО ФО ОС!!!

СО ОО ФО ОС!!!...

   -  БО ГИ Ии !!!... НЯ Яя!!!... МУ УД РО ООСЬ ТИ Ии!!!... -

СИ Ии  ЛА Аа!!!...                (ФО ОС)

   -  Ии... ПЪРА АВ ДА Аа!!!... НА АМ!!!... -                (ОО Ф ОО)

СО ОО!!!... Ее ДИ Ии НЕ Ее НИ ИЕ!!!...                (СО ОО)

   -  СО ОО!!!... ЗЪНА Аа НИ Ии ЕМ!!!... -

СЪ ТО ОЧ НЫ ЫМ!!!... ЗЪНА Аа НИ Ии ЕМ!!!...

   -  ПО ОО!!!... Ии МЯ Яя!!!... НА АМ!!!...

   -  НА АМ!!!... НА Аа МЪ!!!... -

      АМ

... ... ...

ШУ Уу ТО ОЧ НО ОО!!!...

   -  ЗЪНА Аа ЧИ ИТ!!!... ТО ОЧ НО ОО!!!... -

НЕ Ее!!!... УС ТА Аа Юю!!!...

   -  ПО ОВ ТО ОО РЯ ЯТЬ!!!... -

ВЕ ЕДЬ!!!... ШУ УТ!!!...

   -  ПЪРИ Ии!!!... ЦА Аа РЕ Ее!!!...

   -  ИС ТО ОЧ НИ ИК!!!... -

ЧЬТО ОО!!!... БЫ Ыы!!!... ЦА АРЬ!!!...

   -  СЪ МО ОГ!!!... НА Аа РО ОД!!!...

   -  ПО ОО!!!... НИ Ии!!!... МА АТЬ!!!... -

      АТЬ


   
    


Рецензии