ВЪРЕ Ее МЯ Яя!!!

ВЪРЕ Ее МЯ Яя!!!...

   -  ИС КЪРА Аа!!!(Я)... ТЕ БЕ Ее!!!(я)...                (Яя)

   -  СЕ Ее МЯ Яя!!!... ОТ ЦА Аа!!!... -                (МЯ)

ЕСТЬ!!!... ВИ ТО ОК!!!...                (Ее)

   -  ЕН ЕР ГИ ИЯ!!!(РЕ)... ВЕ Ее ДЕ ЕНЬ Яя!!!(ВЪ)...             (ВЪРЕ)

   -  ВЪ... ПЪРО ОО!!!... ЦЕ ЕС СЕ Ее!!!... ЕЯ!!!... Ее Яя!!!... -

      ЕЯ

ДА Аа!!!...

   -  ИМЯ!!!... ЗЕ ЕМ ЛИ Ии!!!... -

Аа... ФА Аа МИ Ии ЛИ ИЯ!!!... Уу НЕ ЕЙ!!!...

   -  ГЕ ЕЯ!!!... -

ДА Аа!!!... ОО НА Аа!!!...

   -  НА Аа ША Аа!!!... МА АТЬ!!!... -

Ии... ЛЕ ЛЕ Ее ИТ!!!... НА АС!!!...

   -  Ии... ЛЕ Ее!!!... ЛЕ Ее ИТ!!!... -

Ии... КА АК!!!... ТО ОЛЬ КО ОО!!!...

   -  СЪ ТЪРЕ ЕЛЬ ЦА Аа!!!... РО ОО ДИ ИТ!!!... -

ТО ОО!!!... СЪ ТЪРЕ Ее ЛО ОЙ!!!...

   -  ВЪ ДА АЛЬ!!!... ПО ОО ЛЕ!!!... ТИ ИТ!!!... -

      ИТ

ДЕ ЕД!!!... СЪ ТА АР!!!...

   -  Ии... БА АБ КА Аа!!!... СЪТА Аа РА Аа!!!... -

НО ОО!!!... СЪВЕ Ее ТЯ ЯТ!!!...

   -  Ии... ОН!!!... Ии... ОО НА Аа!!!...

   -  НА АА!!!... НА Аа аА!!!... -

      НА

   

   


Рецензии