По оо!!! Ро оК!!!

Жа аД Но ооСь Ть!!!...

   -  Съ ТЪРа аШ Ны ый!!!... По оо Ро оК!!!... -

Да аА Же!!!... Съ Ме еР Ть!!!... ей!!!...

   -  Не еЕ!!!... Съ ТЪРа аШ На аА!!!... -

оо На аА!!!...

   -  ВЪСё ёЁ!!!... Ха Па ЕТ!!!... Ха аА!!!... Па аА!!!... ЕТ!!!... -

Ии иИ!!!... Па аА Да ЕТ!!!...

   -  До оо!!!... Са аА Мо оо Го!!!... Дъ На аА!!!... -

      НА

   


Рецензии