ТО ОЛЬ КО ОО!!! ОН!!!

ДО ОЛ ГО ОО!!!... ЯБ ЛО КО!!!...

   -  ПА Аа ДА Аа ЛО ОО!!!... -

НО ОО!!!...

   -  ПО ОЙ МА АЛ!!!... ЕГ ОО!!!...

   -  ТО ОЛЬ КО ОО!!!... ОН!!!... -

Ии СА АК!!!... СЪ МО ОГ!!!???...

   -  ОС ТА Аа!!!... НО ОО!!!... ВИ ИТЬ!!!???...

   -  ВЪ РЕ Ее МЯ Яя!!!???... -

НЕ ЕТ!!!...

   -  ПЪРО ОС ТО ОО!!!... ВЪ ЗЯ ЯЛ!!!... Ее ГО ОО!!!...

   -  ВЪ... РУ Уу КУ Уу!!!...

   -  НЬ Юю  ТО ОО НЪ!!!... НЬ Юю!!!... ТО ОН!!!... -

      ОН

ДА Аа!!!...  НО ОО!!!...

   -  ТЫ Ыы!!!...

   -  ВО ОК РУ УГ!!!... НА АС!!!... -

ВО ОЗЬ МИ Ии!!!... ТО ОН!!!...

   -  Ии... ЛЕ Ее ТИ Ии!!!...

   -  КА АК!!!... ПЕ Ее ГА АС!!!... -

КЪРЫ Ыы ЛЬ Яя!!!... ТЪВО ОО Ии!!!...

   -  ОТ РА АС ТУ УТ!!!... -

ТО ОЛЬ КО ОО!!!... ВЕ ЕРЬ!!!...

   -  ВЪ  СЕ БЯ Яя!!!... Ии... ЛЕ Ее ТИ Ии!!!...

   -  БО ОО ГИ Ии!!!... ТУ УТ!!!... ТУ Уу ТЪ!!!... -

БА ТУ УТ!!!...

   -  БА Аа!!!... ТУ УТ!!!... ТУ Уу ТЪ!!!... -

      УТ

ПО ОМ НИ Ии!!!...

   -  ОТ ВЕ ЕТ!!!... ОН!!!...

   -  ВЪСЕ ЕГ ДА Аа!!!... ВЪ... ТЕ Ее БЕ Ее!!!... -

НО ОО!!!... ПО ОЙ МЁ ЁШЬ!!!... Ее ТО ОО!!!...

   -  ТО ОЛЬ КО ОО!!!...

   -  НА Аа!!!... ВЫ Ыы!!!... СО ОО!!!... ТЕ Ее!!!... -

      ЕЕ


Рецензии