Снова они

Виртуозы  мыз,  оу,   три  в
Одно   рондо,
Дека за   кед-
ра  дар 
Пиццикато таки ц-цип-
лял
Гриф – эфир  г-
лиссандо  ход,   нас силь-
но тон
Сплотил  и толп  с
О трио,   но Ир  то
Нет,  тень
Стонет,   те  нот с
Танго  ног  Нат.


Рецензии