ДА Аа аА!!!

ДА Аа аА!!!... Батенька!!!...

   -  ШИ Ии иИ!!!... ЗО ОО!!!... ФЪРЕ Ее еЕ!!!... НИ ИЯ!!!...

   -  Уу уУ!!!... ВА Аа СЪ!!!... -

Дъверь!!!... Дъ Во оо ит ся???...

   -  ТЪРО ОО ИТ!!!... СЯ Яя!!!... ПО ОД ЧА АС!!!... -

Ии иИ!!!... КА АК!!!... ЖЕ Ее еЕ???!!!...

   -  ВЪ... НЕ ЕЁ Ёё!!!... ПЪРО ОЙ ТИ Ии???!!!... -

Аа аА!!!... НА АС!!!... ТЪРО ОО ИТ!!!... СЯ Яя яR!!!...

   -  Ии иИ... ПО ОО!!!... ЦЕ ЕН ТЪРУ Уу!!!...

   -  ИТ ТИ  Ии иИ!!!... -

      ИИ


Рецензии