КО ОМ!!! ПА АС!!!

ПЪРО ОС!!!... ТЪРА АН СЪ!!!... ТЪВА Аа!!!...                (АС - СА)

   -  ПА АС!!!... -                (ПА АС)

МЫ ЫС ЛЕ ЕЙ!!!...                (ОО О М О ОО)

   -  КЪ ЛЮ Юю ЧЬ!!!... -                (ОО О К О ОО)

КО ОМ!!!... ПА АС!!!...

   -  ВЪ... СЕ ЕР ДЪЦЕ Ее!!!... ТЪВО ОО!!!... ЁМ!!!... -

НА Аа!!!... СО ОС!!!...

   -  ТО ОО!!!...

   -  Яя!!!... НИ ИЕ!!!... -

БЕ ЕЙ!!!... СЯ Яя!!!...

   -  ЗА Аа!!!... ПЪРА АВ ДУ Уу!!!... -

БЕ ЕЙ!!!... СЯ Яя!!!...

   -  ЗА Аа!!!... ИС ТИ Ии НУ Уу!!!... -

ТЪВО ОО!!!... РЕ ЕЦ!!!...

   -  РЯ Яя ДО ОМ!!!...

   -  СЪ... ТО ОО!!!... БО ОЙ!!!... -

Ии... ОН!!!...

   -  ОО ЧЕ ЕНЬ!!!... МО ОО ГУ Уу ЧЬ!!!... -

ПО ОО!!!...

   -  ВЕ ЕР!!!... НИ Ии!!!... Ее ГО ОО!!!... -

СА АМ!!!...

   -  СА Аа МЪ!!!... ВЪ... СЕ Ее!!!... БЕ Ее!!!... -

ТЫ!!!...

   -  ТЫ Ыы!!!... ЗА Аа!!!... МО ОК!!!... -

ОН!!!...

   -  ОО ОН!!!... КЪ ЛЮ Юю ЧЬ!!!...

   -  Ии иИ!!!... ВЪ... ТЕ Ее БЕ Ее!!!... -

      ЕЕ


Рецензии