Уу РО ОК!!!

ДА Аа!!!...

   -  НА Аа!!!... МА АР ШЕ Ее!!!... ДУ ША Аа!!!... -

Ии... ЖИ Ии ЗЪ НЬ!!!... ТЪВО Яя!!!...

   -  МА АР ШЪ!!!... БЪРО СО ОК!!!... -

ТЫ Ыы!!!... ЗЪДЕ ЕСЬ!!!...

   -  Уу ЖЕ Ее!!!... РА АНЬ ШЕ Ее!!!...  БЫ Ыы ВА АЛ!!... -

НО ОО!!!...

   -  НЕ Ее!!!... ВЪСЁ Ёё!!!... УС ПЕ ЕЛ!!!...

   -  НЕ Ее!!!... ВЪСЁ Ёё!!!... СЪ МО ОГ!!!... -

ТА АК!!!... ИС ПО ОЛ НИ Ии!!!...

   -  ИС ПО ОЛ НИ Ии!!!... СЕ ЕЙ!!!... ЧА Аа СЪ!!!... -

СЪВО ОЙ!!!... Уу РО ОК!!!...

   -  ТО ОО!!!... БО ОО ГА!!!... НА КА АЗ!!!... -

      АЗ

    


Рецензии