РЕ Ее!!! КА Аа!!!

ДУ ША Аа!!!...                (КА Аа)

   -  БО ОО ГА!!!... ЛУ ЧЕ ЕНИ ИЕ!!!... -              (ОО)

Ии... ОО!!!... КА Аа!!!...

   -  РЕ Ее КА Аа!!!... ПО ТЕ ЕК ЛА Аа!!!... -

Ии... МЕ ЕЧЬ!!!...

   -  КЪЛА Аа ДЕ НЕ ЕЦ!!!... СО ОХ РА Аа НИ Ии ЛА Аа!!!... -

НА!!!... ВЕ КА Аа!!!...

   -  НА Аа!!!... ВЕ Ее КА Аа!!!... -

      КА

МЕ ЕЧЬ!!!... КЪЛА Аа ДЕ НЕ ЕЦ!!!...

   -  ДА АР!!!... БО ГО ОВ!!!... -

Ее ТО ОО!!!... НА АШ!!!... Яя ЗЫ ЫК!!!...

   -  НЕ Ее ТУ Уу!!!... СЪ ЛО ОВ!!!... -

ЕСТЬ!!!... СИ ИМ ВО ОО ЛЫ Ыы!!!...

   -  ОБ РА ЗА Аа!!!... -                (СО ОГ ЛА АС НЫЕ)

ИЕ ЕСТЬ!!!...  ВЕ ЕК ТО ОО РЫ Ыы!!!....

   -  ГЪЛА АС НЫЕ!!!... ЗА Аа!!!... Ии... За аА!!!... -

      ЗА

НЕ Ее!!!... ЗЪВУ Уу КИ!!!...

   -  ОН!!!... СЪ МЫ ЫС ЛЫ Ыы!!!... НЕ СЁ ЁТ!!!...-

Ии... ГЪЛА ЗА Аа аА!!!...

   -  ОТ!!!(W)... КЪРЫ Ыы ВА Аа ЕТ!!!... НА РО ОД!!!...

   -  НА Аа!!!... РО ОД!!!...-

      ОД


Рецензии