ПЪРО ОО!!! РЕ ЕЗЬ!!!

ДА АР!!!(Ь)... ЗЕ ЕМ ЛИ Ии!!!(ЕЗ - ЗЕ)...                (ЕЗ Ь)

   -  ЕН ЕР ГИЯ!!!(ЕР - РЕ)...                (РЕ)

   -  ПЪРО ОО!!!... РЕ ЕЗЬ!!!... -

Ии... СЪВЕ ЕТ!!!...

   -  РЕ Ее ЖЕ ЕТ!!!... ГЪЛА АЗ!!!... -

НО ОО!!!...

   -  ВЕ Ее ДЕ ЕНЬ Ее!!!...                (СЪВЕ)

   -  ДА Аа!!!... Ёё ТЪ!!!...                (ЕТ)

   -  ДЪРЕ Ее ВО ОО!!!... ЖИ ИЗ НИ Ии!!!...                (ЕЛЬ)

   -  Ии иИ... ПО ОО ИС КЪ!!!... -                (ЩЕ)

НА Аа!!!... ЗЕ ЕМ ЛЯ ЯХ!!!...

   -  ПО ОО ИС КЪ!!!...  -                (ЩЕ ЕЛЬ)

ПО ОО ЛЁ ЁТ!!!...

   -  ВЪ... НЕ Ее БЕ СА АХ!!!... -

      АХ

   


Рецензии