Ии ВА АН!!!

ТЫ Ыы!!!... ЗЪ ДЕ ЕСЬ!!!...

   -  ДА АР!!!(Ь)... СЪВЯ Яя ЗИ Ии!!!...                (ЕС Ь)

   -  СЪ ТЪРУ Уу НА Аа!!!... -                ( еЕ ЕС - СЕ Ее)

Ии... МУ Уу ЗЫ Ыы!!!... КА Аа!!!...

   -  ИГ РА Аа ЕТ!!!... СА Аа!!!... МА Аа!!!... -

ПО ОО!!!... ИС КЪ!!!... ИС ТИ ИН!!!...

   -   ДЪВИ ЖЕ ЕНИ ИЕ!!!(ИТ - ТИ)... ЩИ ИТ!!!... -

Аа... СЪВЕ ЕТ!!!... ИС ТИ ИН!!!...

   -  НИ Ии ТИ Ии - МЫ ЫС ЛИ Ии!!!... ДА Аа РИ ИТ!!!... -

ЩИ ИТ!!!... Ии... МЕ ЕЧЬ!!!...

   -  БО ОО ГА ТЫ ЫРЬ!!!... НА Аа!!!... КО ОО НЕ Ее!!!... -

ТЫ Ыы!!!... Ии ВА АН!!!...
   
   -  ИН!!!...  СЪ ТЪРУ Уу!!!... МЕ ЕН!!!... ТЫ Ыы!!!... ВЪ  ТЕ БЕ Ее!!!... -

      ЕЕ

... ... ...

ОО КЕ АН!!!...

   -  Ии иИ... ПО ОД!!!... НА Аа МИ Ии!!!...

   -  Ии иИ... ВЪ  НА АС!!!... -

СО ОО!!!... БЕ РИ Ии!!!... СА АМ!!!...

   -  СЪВО ОЙ!!!... КА АР КА АС!!!... -

Ии ВА АН!!!... ВЪ СЪ ПО ОМ НИ Ии!!!...

   -  ТЪВО Яя!!!... СЕ ЕМЬ Яя!!!... -

Ее ТО ОО!!!... Аа Уу РА Аа!!!...

   -  СЕ Ее МИ Ии!!! ... СЪЛО ОЙ!!!... НА Аа!!!... Яя!!!... -

      ЯЯ

      P.S

      ИТ - ДЪВИ ЖЕ ЕНИ ИЕ(ТИ)  ТА АМ

      ЩИ - ПО ИС КЪ

      МЕ - ЕС ТЬ(Е)  МЫ СЪ ЛЬ(М)

    ЕЧ Ь - ДАРЪ(Ь)  КЪРА СО ТЫ(ЧЕ) 


Рецензии