За децата, четиристишие

*"Върви, народе, възродени,
към светли бъднини, върви."

Децата още неродени -
пази от всякакви беди!

Литатру1

*"Върви..." - чужда мисъл!


Рецензии